FUNDACJA
WSPÓŁPRACY
POLSKO-UKRAIŃSKIEJ
PAUCI

Lokalne władze opanowują metodologie budżetu obywatelskiego

temu
6 kwiecień 2015
Podczas seminariów, które odbyły się w Czerkasach, Połtawie i Czernichowie 85 przedstawicieli służb miejskich, wydziałów urzędów miejskich i rad miast otrzymało przeszkolenie w zakresie metodologii "budżetu obywatelskiego."
Podczas jednodniowego seminarium, uczestnicy mieli możliwość poznać polskie doświadczenie z zakresu zwiększania udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji przez samorządy, a także specyfikę wdrażania budżetu obywatelskiego na przykładzie Łodzi i Warszawie. Przedstawiciele władz lokalnych omówili z ekspertami PAUCI możliwości i sposoby wdrażania metody budżetu obywatelskiego w miastach Ukrainy.

W charakterze ekspertów wystąpili: Justyna Piwko, który pracuje w Centrum Komunikacji Publicznej warszawskiego ratusza, jako koordynator budżetu obywatelskiego w Warszawie; Borys Martela - przedstawiciel organizacji pozarządowej "Topografia" z Łodzi, ekspert budżetu obywatelskiego; Natalia Hrinczuk z Kijowa, profesor Narodowej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy, dyrektor Instytutu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej.

Borys Martela powiedział: "Kilka lat temu w Polsce, mało kto wierzył, że mieszkańcy polskich miast będą mogli podejmować decyzje w sprawie przyznania środków gminnych w głosowaniu bezpośrednim. Dziś, w prawie stu miastach każdy obywatel może zgłosić swoje propozycje, a następnie wziąć udział w głosowaniu skutkującym przyznaniem środków z budżetu miasta. Nie ulega wątpliwości, że jest to rewolucyjna zmiana. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że nie tylko politycy, ale także mieszkańcy są w stanie podejmować racjonalne decyzje dotyczące życia i rozwoju miasta. Z tego co wiem, nikt na Ukrainie jeszcze nie eksperymentował z budżetami obywatelskimi. Podczas seminariów z przedstawicielami gmin usłyszeliśmy wiele ciekawych pomysłów i, co najważniejsze, zauważyliśmy zrozumienia dla tej idei. Tak więc możemy się spodziewać, że podobny mechanizm zadziała również na Ukrainie. "

Justyna Piwko powiedziała: "Uczestnicy wyrazili zainteresowanie wdrażaniem budżetów obywatelskich w swoich miastach, zwracając uwagę na możliwości, ograniczenia i charakterystykę każdego miasta. Uczestnicy postawili też wiele pytań dotyczących możliwości przeniesienia polskich doświadczeń w ukraińską rzeczywistość. Należy podkreślić fakt, że na seminaria zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych, co jest dobrym znakiem na przyszłość, ponieważ proces planowania wymaga współpracy władz lokalnych z przedstawicielami organizacji pozarządowych. "

Natalia Hrinczuk powiedziała: "W mojej opinii, jednym z pozytywów stosowania tego instrumentu jest zwiększenie odpowiedzialności za swoje działania wśród zarówno mieszkańców jak i władz lokalnych, wzrost wzajemnego zaufania oraz jasne określenie obowiązków. Rozwianiu atmosfery tajemnicy wokół procesu budżetowego powinna towarzyszyć poprawa ogólnej świadomości obywateli w sprawach budżetowych, ich zdolności do analizy kosztów przedstawionych pomysłów, a więc wzrost świadomego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnych".

Metodyka budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) jest formą demokracji bezpośredniej i charakteryzuje się otwartym procesem dyskusji i podejmowania decyzji, w którym wszyscy mieszkańcy miejscowości mają możliwość przedstawienia własnej propozycji oraz, w drodze głosowania, zdecydowania w jaki sposób wydatkować część lokalnego budżetu.

Projekt Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI "Budżet partycypacyjny - szansą rozszerzenia aktywności obywatelskiej i prawdziwego partnerstwa z władzą publiczną" ma na celu promowanie rozpowszechniania nowego mechanizmu zaangażowania publicznego na Ukrainie (w Czerkasach, Połtawie i Czernichowie) z wykorzystaniem polskich doświadczeń w tej dziedzinie.

Projekt przewiduje szkolenia urzędników miejskich i działaczy społecznych w zakresie zasad wdrożenia partycypacyjnego procesu budżetowego, wyjazdy studyjne do Polski, a także opracowanie i wdrożenie z pomocą ekspertów ukraińskich i zagranicznych modelu konstruowania budżetów lokalnych z udziałem mieszkańców w miastach partnerskich projektu.

Informacje o seminariach na stronach internetowych rad miejskich: Czerkasy, Połtawa, Czernihów.

Program warsztatów

Projekt jest realizowany w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji współfinansowanego z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju (DFATD). Materiały seminaryjne
projekt kierunek