FUNDACJA
WSPÓŁPRACY
POLSKO-UKRAIŃSKIEJ
PAUCI

Spotkanie robocze z personelem i rezydentami Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Charkowie z polskich mentorami

temu
29 wrzesień 2014
10 i 11 września 2014 odbyło się spotkanie robocze z personelem i rezydentami Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Charkowie z polskich mentorami - Jackiem Kolibskim, Tomaszem Farny i Krzysztofem Banaszewskim
Mentorzy podzielili się z rezydentami doświadczeniem wyrosłym z prowadzenia własnej działalności gospodarczej, koncentrując się na następujących zagadnieniach: 
• Podstawowe zasady tworzenia udanego biznesplanu; 
• Główne kryteria oceny nowych pomysłów dla potencjalnych inwestorów; 
• produkt, cena, miejsce, promocja; 
• warunki odniesienia sukcesu na rynku
 
Rezydenci zaprezentowali mentorom swoje plany biznesowe. Omawianie projektów odbyło się w nieformalnej atmosferze, pozwalającej każdemu z uczestników na wyrażenia oceny obecnej sytuacji swojej firmy i perspektyw na jej przyszłą działalność.

Należy podkreślić, że polscy mentorzy - to osoby, które realizują swoje ambicje z powodzeniem działając w wybranej dziedzinie przedsiębiorczości. Dzięki posiadanym kompetencjom i doświadczeniu mentorzy przekazali rezydentom nie tylko głęboka  analizę  ich biznesplanów, ale i sformułowali zalecenia do realizacji w najbliższy okresie działania firm – rezydentów inkubatora

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w latach 2013-14.
projekt kierunek