FUNDACJA
WSPÓŁPRACY
POLSKO-UKRAIŃSKIEJ
PAUCI

Konkurs na opracowanie programu szkoleniowego

temu
13 styczeń 2017
Fundusz Europa Wschodnia oraz Fundacja PAUCI ogłaszają konkurs na opracowanie programu szkoleniowego "Szkoła znajomości budżetu dla organizacji społecznych".

Projekt "Budżety publiczne od A do Z: Informacja, aktywizacja i zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego" jest realizowany przez Fundusz Europa Wschodnia oraz Fundację Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI, a finansowany przez Unię Europejską. Celem projektu, który rozpoczął się we wrześniu 2016 roku, jest zaangażowanie opinii publicznej, mediów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego w monitorowaniu finansów publicznych i tworzenie budżetów, tak centralnego jak i lokalnych. W ramach projektu przeprowadzone będą badania analityczne i opracowane zalecenia dla władz lokalnych i rządu Ukrainy zmierzające do poprawy przejrzystości budżetu i zwiększenia udziału społeczeństwa, podjęte zostaną działania na rzecz poprawy kompetencji organizacji pozarządowych w dziedzinie finansów publicznych, opracowane zostaną innowacyjne rozwiązania informatyczne dla powiadomienia i obsługi udziału obywateli w procesie budżetowym. Odbiorcami działań projektu będą również dziennikarze i media tak, aby planując i prowadząc kampanie informacyjne byli w stanie przekazywać złożone informacje ekonomiczne w sposób prosty i zrozumiały.

Jednym z elementów projektu "Budżety publiczne od A do Z" jest stworzenie programu szkoleniowego "Szkoła znajomości budżetu dla organizacji społecznych". Zaplanowanie i wdrożenie tego komponentu wymaga wybrania wykwalifikowanej, wysoce zmotywowanej grupy specjalistów, którzy opracują kompleksowy program edukacyjno-szkoleniowy i zastosują w formie szkolenia trenerów (ToT) dla grupy wybranych przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów. Planowane jest dalsze przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów poprzez wydarzenia, których uczestnikami będą organizacje regionalne i lokalne oraz media, aby poprawić ich kompetencje w dziedzinie finansów publicznych. Partnerzy projektu będą wspierać inicjatywy organizacji pozarządowych natury rzeczniczej i edukacyjnej z wykorzystaniem mediów.

Szczegółowe warunki konkursu, jego harmonogram oraz kontakt do organizatorów można znaleźć w ukraińskiej wersji ogłoszenia.


Dzherelo
projekt kierunek